Asma Tavan Knauf

Kavramlar ve tanımlar

Knauf tavan sistemleri asma tavan veya tavan olarak kullanılabilir. Aşağıdaki tanımlar DIN 18168’e uygundur: Düz veya kavisli şekillerde uygulanabilen ve delikli, pürüzsüz veya şekilli yüzeylerden oluşabilen alt yapı ve alçı levha ile asma tavanlar. Alt konstrüksiyon, süspansiyon sistemi vasıtasıyla ana yapısal yük taşıyıcı eleman (örneğin beton levha) ile doğrudan bağlantılıdır.

Uygulama alanları

Bu broşürde verilen değerler sadece iç mekanlarda kullanılan asma tavanlara uygulanır. Açık havada uygulanacak asma tavan sistemleri için, sudan etkilenmeyen Aquapanel® Skylite su bazlı kullanılması tavsiye edilir. Aquapanel® Skylite asma tavan sistemlerinde, rüzgar yükleri hesaba katılarak inşaat yapılmalıdır.

Yangın güvenliği

Asma tavanın yangına dayanıklılığının zemin katın etkisi altında değerlendirilmediği durumlarda, asma tavanın yangına dayanıklılığı tek başına belirtilmektedir. Asma tavanın alanı uzayda yangından korunuyorsa, aşağıdan gelen yangına karşı direnç, mekan asma tavan istanbul boşluğundan gelecekteki bir yangına karşı korunacaksa, üst ateşe dayanıklılık önemlidir. Yangına dayanıklı asma tavanlar, tasarımın beklentilerine bağlı olarak alt, üst veya alttan / üstten uygulanabilir. Asma tavanlar, ana yük katının etkisi dikkate alınarak değerlendirilebilir. Bu durumda, DIN 4102-4’e göre, katı kat I-III sınıfına göre ayrılırlar. Ahşap zeminler, Sınıf IV binasındadır ve bu broşürde yer almamaktadır. Yük taşıyan zemin ile değerlendirilen asma tavanlar, bir yerden diğerine yangına karşı dayanıklılık açısından önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.