Çelik, İnşaatta Sürdürülebilirliği Nasıl Artırabilir?

Çelik, çok yönlülüğü ve mükemmel mekanik özellikleri nedeniyle en yaygın kullanılan yapı malzemelerinden biridir. Mukavemet ve yüksek yükleme kapasitesi sağlarken, esneklik ve süneklik de sağlar. Çelik çatlamadan bükülebilir ve ani bir arıza olmadan büyük bir güçle başa çıkarak acil durumlarda daha fazla tepki süresi sağlar.

Bir inşaat malzemesi olarak faydalı özelliklerine ek olarak, çelik ayrıca inşaat atıklarını da azaltır. Çelik üretim süreci tamamlandıktan sonra, kalite kaybı olmadan sürekli olarak geri dönüştürülebilir. Çelik üretimi bol miktarda kaynak ve enerji tüketse bile, dayanıklılığı uzun vadede çevresel etkiyi en aza indirir.

Çeliğin Sürdürülebilirlik Faydaları

Sürdürülebilirliği değerlendirirken, bir ürünün çevresel etki, bertaraf, dayanıklılık, emisyonlar vb. Gibi tüm etkilerini tartışmak önemlidir. Çelik çoğunlukla demir ve geri dönüştürülmüş çelikten yapılır.

Önerilen makale: pvc zemin kaplama fiyatları ve zemin uygulamaları hakkında bilgi almak için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Demir, Dünya üzerindeki en bol elementlerden biridir ve mevcut binalardan çeliğin geri dönüşümü nispeten basittir. Aşağıdakiler, inşaat sektöründe kullanıldığında sürdürülebilirliği artıran çeliğin bazı nitelikleridir:

Çelik% 100 geri dönüştürülebilir ve birden çok kez geri dönüştürülebilir.

Çelik, kaç kez geri dönüştürüldüğüne bakılmaksızın fiziksel ve kimyasal özelliklerini korur.

Çelik endüstrisindeki üretim teknolojisi çok ileri düzeydedir ve geri dönüştürülmüş içeriğin yüksek kullanımına izin verir.

Çelik üretimi geri dönüştürülmüş çelik kullandığında daha az enerji tüketir.

Çelik, manyetik vinçlerle atıklardan ayrılmayı kolaylaştıran manyetik özelliklere sahiptir.

Çelik Üretimini Daha Sürdürülebilir Yapmak

Çelik endüstrisi, üretim yöntemlerini geliştirmek ve çevresel etkisini en aza indirmek için çok zaman ve çaba harcadı. Sonuç olarak, çelik üretimi zamanla daha enerji tasarruflu hale geldi.

Günümüzde üretilen çelik, 25 yıl öncesine göre çelikten% 40 daha güçlüdür.

Çelik üretimi 35 yıl öncesine göre% 67 daha az enerji kullanıyor.

Çelik üretiminden kaynaklanan sera gazı emisyonları 40 yıl öncesine göre% 45 daha düşük.

Çelik üretimi için su tüketimi ton başına 70 galona düşürüldü.

Su kaybı, esas olarak buharlaşma nedeniyle sadece% 10’a düşmüştür. Atık su arıtılır ve kaynağa geri gönderilir.

Fırınlardan elde edilen çelik yan ürün gazları, elektrik üretimi için satılan yakıtın yerine ikame olarak yeniden kullanılabilir.

Elektrik ark fırınları% 100 hurda metalden çelik üretimine izin vererek enerji tüketimini azaltır.

Çelik endüstrisi sürekli olarak daha yeşil yakıt kullanan üretim teknolojilerine yatırım yapıyor ve bu da CO2 emisyonlarında daha büyük bir azalma sağlıyor.

Sürdürülebilir İnşaat için Çelik Kullanımı

Tek başına çelik çerçeve, diğer tüm yapı malzemelerinden daha fazla mukavemet sağlar. Ayrıca dayanıklı, esnek, sünek ve yanıcı değildir. Bu nedenle, çelikten yapılmış yapılar çok uzun bir ömre sahiptir, bu da onları uygun maliyetli ve sürdürülebilir kılar. Çeliğin bir başka yararı, herhangi bir inşaat malzemesinin en yüksek mukavemet / ağırlık oranına sahip olmasıdır – belirli bir mukavemete sahip köşebent gibi çelik elemanlar, her zaman diğer malzemelerin daha küçük ve daha hafif eşdeğer elemanları olacaktır. Bu nedenle, çelik ölü yükleri ve kullanılan malzeme miktarını azaltır.

İnşaatta çelik, aşağıdakiler gibi başka faydalar sağlar:

Çelik elemanlar genellikle saha dışında üretilerek atık kontrolünü iyileştirir.

İnşaat ve yıkım alanlarında, tüm çelik atıklar toplanabilir ve geri dönüşüm tesislerine satılabilir.

Prefabrik çelik binalar çok hızlı bir şekilde tamamlanabilir, bu da işçilik maliyetlerini azaltır.

Çevredeki topluluk için daha az aksama.

Yerinde ağır makine ve ekipmanlardan daha az kirlilik.

Sonsuz Geri Dönüşüm

Çelik, kağıt, alüminyum, cam ve plastik kombine edilen en yaygın geri dönüştürülmüş malzemedir. Mukavemet veya dayanıklılıktan ödün vermeden birçok kez geri dönüştürülebilir ve küçük hurdalarda bile hizmet ömrünün herhangi bir noktasında geri dönüştürülebilir. Çeliğin manyetik özellikleri, atıklardan kolayca ayrılabildiğinden geri dönüşümü kolaylaştırır. Çelik yan ürünler de geri dönüştürülebilir ve beton, gübre, plastik ve boyalarda kullanılabilir.

Her yıl 65 milyon tondan fazla çelik hurda geri dönüşüme tabi tutularak, düzenli depolama alanından ve doğal kaynaklardan tasarruf edilmektedir. Bir ton geri dönüştürülmüş çelik 2500 pound veya demir cevheri, 1400 pound kömür ve 120 pound kireçtaşı tasarrufu sağlıyor.

Topluluk ve Ekonomi

Çelik üretimi, iş yaratma ve artan vergi geliri gibi çevre topluluklara ekonomik faydalar getiriyor.

İmalat personeli, araştırmacılar, geri dönüştürücüler vb.
Çelik endüstrisi belediyeler için vergi geliri elde ediyor
Çelik yapılar, diğer binalardan daha az hasarla doğal afetlere dayanabilir.

Çevresel sürdürülebilirliğe artan ilgisi olan bir dünyada çelik, inşaat sektörüne giden yol. Dayanıklı ve yüksek oranda geri dönüştürülebilir bir yapı malzemesi sağlar. Çelik endüstrisi, üretim ve geri dönüşüm sırasında emisyonları azaltan yöntemler geliştirmeye devam ediyor.