Döküm Serisinin Ömrü

Döküm, sıvı metali kalıpların içine dökerek metalin yaratılması işlemidir, burada kalıbı şekillendirir ve soğur ve sertleştirir. Öncül basit olmasına rağmen, metal döküm yöntemlerinde birçok farklılıklar vardır. Bir nesneyi fikirden gerçeğe götürmek için tasarımcıların nihai ürünün fiziksel ve estetik ihtiyaçlarını belirtmeleri ve oradan bu nitelikleri üretmenin en basit yolunu bulmaları gerekir. Tasarımın karmaşıklığı ve nihai nesneye neyin dayanması gerektiğini vurgulaması metalin belirlenmesine yardımcı olur; Metalin sıvı, katı ve soğutma durumlarında nasıl davrandığı, kalıp için gereksinimleri belirleyecektir. İyi döküm tasarımı upn çelik profil gibi nihai ürüne ulaşmak için gereken tüm bileşenleri ve süreçleri bilmekle ilgilidir.

Metal işçileri, binlercesi için aynı döküm işlemlerini kullandı, ilk dökümler Çin’de M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanıyor. Bu uzun tarihte bile, dökümhane bir gelişme ve yenilik yeridir. Bu on dört haftalık serilerde, döküm yapmadaki tüm adımları ve yöntem ya da tasarım seçimini etkileyen faktörleri, antik bilgelikten günümüzün ilerlemelerine kadar keşfedeceğiz.

Önerilen makale: pvc zemin kaplama ve zemin uygulamaları hakkında bilgi almak için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Metal döküm işleminin aşağıdaki aşamalarını araştırıyoruz:

Metal Döküm Tasarımı
Tasarım aşamasında, mühendisler gerekli ürünün fiziksel özelliklerini ve görünümünü üretmek için hem metal hem de kalıplama yöntemini seçerler.
Hızlı prototipleme
3D baskıdaki gelişmeler, ürünlerin prototipleme ve üretme şeklini değiştirdi.
Metal Döküm Yöntemleri
Metal döküm yöntemleri yeniden kullanılabilir veya yeniden kullanılamaz kalıpların iki geniş kategorisine ayrılır.
Kum döküm
Yeniden kullanılamayan yeşil kum kalıplarına kum dökümü en eski metal döküm şeklidir ve günümüzde hala en yaygın kullanılan formdur.
Desen oluşturma
Desenler, kalıp oluşturmak için kullanılan prototip nesnelerdir. Dökülüp soğutulurken metalin davranışının yanı sıra, rahatsız etmeden kalıptan çıkarılmak üzere tasarlanmaları gerekir.
Döküm Kumu
Yeşil kum, kum dökümünde en yaygın kullanılan kum türüdür, ancak döküm kumuna yapılan ilaveler nihai döküm görünümünü değiştirir.
maça yapımı
Çekirdekler, bir dökümün içini şekillendirmek için kullanılan ve desen tarafından şekillendirilmemiş alanlar oluşturan eklerdir.
Erime ve Dökme
2800 ° F’ye yakın sıcaklıklarda metallerin eritilmesi, karıştırılması ve dökülmesi, özel ekipman ve dikkatli çalışma gerektiren tehlikeli bir iştir.
Shakeout ve Temizlik
Shakeout, kumu dökümlerden çıkarma işlemidir. Bu manuel olarak yapılabilir veya bardak, masa veya püskürtme temizleme üniteleri ile mekanize edilebilir.
Isı tedavisi
Isıl işlem, mekanik özelliklerini etkileyen metalleri moleküler düzeyde değiştirir. Genellikle metali daha az kırılgan hale getirmek için kullanılır.
teftiş
Çeşitli şekillerde, bir dizi dökümde kullanılan metaller ve dökümlerin kendileri kalite güvencesi altına alınabilir. Malzeme analizi, metalin özelliklerini ve kompozisyonunu incelerken, hem tahrip edici hem de tahrip edici olmayan testler, büzülme veya döküm kusurlarını arar.
İkincil işleme
İşleme, kalıp için gereken flaşın bir kısmını kaldırır ve hem düzgün son işlem hem de ince detaylar sağlayabilir. Hassas şekillere ihtiyaç duyan ürünler için işleme genellikle son adımdır.

BİR TEMEL NEDİR?
Dökümhane, metal döküm üreten bir fabrikadır. Kapsamlı kaynak sayfamız olan “Dökümhane Nedir”, dökümhanelerin tasarım, makine ve güvenlik gereksinimlerini inceler.